16 Nisan 2019

Dr. Reşat Bahat: 10. OHSAD Kurultayı’nda heyecan ve umutlarımızı tazelemek istiyoruz

RESAT BAHAT 

 

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”nın onuncusu, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da, Kaya Palazzo Kongre Merkezi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, özel hastaneler, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, sağlık kuruluşları ve sigorta şirketleri, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi ile sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere onuncu kez bir araya gelecek. OHSAD Genel Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat ile 10. yılını kutlamaya hazırlanan “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”nı konuştuk:

Her OHSAD Kurultayı’nda sektör paydaşlarını bir araya getiren ve gündemin önemli bir konusunu masaya yatıran Ortak Akıl Toplantısı ve sonrasında toplantı sonuçlarının paylaşılması bir gelenek halini aldı. Bu yılın konusu nedir?

Bu yıl “Sağlık Finansmanında Reform Arayışları” başlığı ile toplanacağız. Ortak Akıl Toplantıları sizlerin de bildiği gibi kamu, özel sektör, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Kurultay’ın hazırlık gününde bir araya geldiği, sektörün ileri gelenlerinin bir masa etrafında düşüncelerini paylaşarak ortak akıl ile bir neticeye ulaşmaya çalıştığı bir platform. Sizin de belirttiğiniz gibi bu toplantının çıktılarının Kurultay’ın açılışında bir sunum halinde paylaşılıyor olması da kongreye katılan protokolün, politika belirleyicilerin, bürokratların ve tabi katılımcıların toplantı hakkında bilgi sahibi olması açısından önemli. Sağlık finansmanı konusunu sadece Ortak Akıl Toplantısı’nın gündemi ile de sınırlı tutmadık. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK ve ilgili Kamu kuruluşlarından yetkililerin bir araya geleceği bir oturum olacak. Ayrıca, bu yıl Kurultay’ın 10. yıl etkinlikleri kapsamında grup toplantılarına odaklandık. Sağlık finansmanı ile ilgili biri “Hastane İşletmesinde büyümek mi, kârlılık mı? Ölçek mi, dinamizm mi?”, diğeri ise “Finansçı Gözüyle Hastanelerde Bütçe ve Finans Yönetimi” olmak üzere iki Odak Grup Toplantısı ile sağlık finansmanını enine boyuna tartışacağız.

  1. yıla özel etkinliklerden biraz söz edebilir misiniz, bu yıl neler olacak?

Daha önce 9 defa sağlık sistemine yön veren zirve isimleri bir araya getiren OHSAD Kurultaylarına ilgi ve katılımın her geçen yıl daha da arttığını, birlik ve beraberliğimizin pekiştiğini ve güçlendiğini görmekten duyduğum mutluluğu öncelikle ifade etmeliyim. Bu yıl tabi Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nın 10. yılı olması vesilesi ile özel davetliler, etkinlikler ve ödüllerle heyecan ve umutlarımızı tazelemek istiyoruz. Gerek Kongre genelinde gerekse katılımcı stantlarımızda sürprizlerin olacağı; çekilişlerin, hediyelerin verileceği bir Kongre yaşayacağız. Ayrıca farklı oturumlar ve grup toplantılarında belirli bazı konuları farklı açılardan tartışarak derinlemesine ele alacağız. Bu konular neler derseniz; tıbbi tedarik, dijital hastanecilik, sağlık turizmi, sağlık hukuku gibi sektörün geleceğine etki edecek önemli alanları sıralamak mümkün.

Tıbbi tedarik ve sağlık turizmi dediniz… Bu iki başlığı biraz açar mısınız? Tıbbi tedarikçiler için 10. OHSAD Kurultayı’nda neler var ve sağlık turizminde neler konuşulacak?

Her Kongre’de olduğu gibi bu yıl da Kongre’nin son günü “Tedarik Sektörü ve Sağlık Sektörü İşbirliği Toplantısı” ile tedarikçiler ve sağlık hizmet sunucuları aynı masanın etrafına oturacak. Krizi yönetirken, büyürken ya da globalleşirken kıt kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek adına birlikte nasıl yol almalıyız, nasıl karşılıklı olarak alırken ve satarken kazanırız, finans sorunlarımızı nasıl aşarız, politika belirleyicilere kendimizi nasıl anlatırız, diye ortak geleceğimiz için birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bu toplantının dışında sektör paydaşlarımızdan tıbbi tedarikçileri yakından ilgilendiren oturumlar, odak grup toplantıları ve eğitimlerde de buna benzer yaklaşımlar olacak. Sağlık turizmine gelince, biliyorsunuz 663 sayılı KHK ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi – USHAŞ kuruldu. Yabancı hastalara Türkiye’de sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin USHAŞ’ın Kamu ve özel sektör arasında hakkaniyetli bir rekabet sağlamak için nasıl bir yol izleyeceği önemli bir konu. Türkiye’nin 2023 sağlık turizmi geliri hedefi 20 milyar Dolar ve bu hedefe ulaşabilmek için bölge coğrafyadaki ülkelere sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor. Özel hastaneler bu hedefin ne kadarını, nasıl göğüsleyecek? Bunlara ilişkin öngörüler, uygulamalar, yol haritaları konuşulacak. Bir de tabi Türkiye’nin uluslararası pazarlarda Türk kalitesini gösteren, Turquality markası var. Artık sağlık hizmet sunucularını da kapsayan bu markanın altına nasıl bir oluşum, nasıl bir yapı kurgulanmalı? Bunları da konuşmak gerek.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It