6 Ekim 2016

Dijital sağlık teknolojileri değişim açısından kritik önem taşıyor

selcuk-acilioglu

Siemens Finansal Hizmetler’in (SFS) yakın zamanda yaptığı araştırma, dünya çapında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının hizmet sunumunu değiştirirken akıllı finansman çözümlerine başvurduğunu gösterdi. Araştırmada yer alan sağlık CFO’larının yarısından fazlasının kullandığı finansman teknikleri arasında en popülerinin finansal kiralama olduğu görüldü. On üç ülkenin sağlık hizmeti sağlayıcılarının önderliğinde yapılan çalışma, kuruluşların dört genel baskıyla yüzleştiğini açığa çıkardı: Demografik değişim; değişken hasta beklentileri; yenilenme ihtiyacı ve dijitalizasyon ile sağlık teknolojisi eğilimlerinde gözlemlenen artış. Sağlık kuruluşlarının bu zorluklara göğüs germe şekli de sağlık anlayışını doğrudan etkiliyor.

Yeni nesil teknolojiye yatırım

Sağlık finansmanı uzmanları, kuruluşlarının değişim sürecine girmesinde yeni nesil teknolojinin kritik bir öneme sahip olduğu görüşünde. Ayrıca, görüşülen CFO’ların yarısından fazlası yeni nesil teknolojiye yatırım yapmanın “en birincil öncelik” olduğunu dile getiriyor. Başta erken saptamaya, değer tabanlı ödeme modellerine ve toplum sağlığı yönetimine ayak uydurarak gerçekleştirilen dijitalizasyon ve otomasyon bu değişimin sağlanması açısından farklı bir önem taşıyor. Araştırmada yer alanlar yatırım önceliği olarak üç yeni nesil teknolojinin altını çiziyor: Görüntüleme ve tanılama; BT ve elektronik hasta kayıt yönetimi; cerrahi ve cerrahi işlemler otomasyonu.

Leasing ve kiralama odaklı paketler

Araştırma, kuruluşların değişim gerçekleştirebilmesinde leasing ve kiralama odaklı paketler gibi akıllı finansman çözümlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Kısıtlı finansal kaynaklara rağmen sağlık kuruluşlarının global değişim baskısıyla yüzleştiği bu gibi ortamlarda CFO’nun finans rehberinde yer alan esnek finansman tekniklerinin önem sırası gittikçe yükseliyor. Siemens Finansal Hizmetler’den Müdür Yardımcısı Selçuk Acılıoğlu; “Sağlık kuruluşu CFO’ları değerli sermayelerin yönetildiği öncelik sahnesindeler. Akıllı finansman teknikleri, kuruluşların yeni nesil dijital teknolojileri açısından her geçen günle birlikte gittikçe artan bir öneme sahiptir; dolayısıyla değişim için gereken baskıları şekillendirmek birincil öncelik olarak gelmelidir” diye konuştu.

Araştırmaya farklı ülkelerden katılım

2015’in Ağustos ve Ekim ayları arasındaki süreçte gerçekleştirilen niteliksel araştırma çalışmasında sağlık kuruluşlarının Finans Direktörlerine (CFO’lar) telefon aracılığıyla ulaşıldı. Görüşmelere katılan çalışanlar hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında görev alan kişilerdi ve araştırmaya farklı ülkelerden katılım sağlandı. Örn.: Çin, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, Norveç, Polonya, Rusya, İspanya, İsveç, Türkiye, BK ve ABD. Araştırmada yer alan kişilere kurumlarının (doğaları ve yoğunlukları) yüzleştiği değişim baskısı, yeni teknolojinin (ağırlıklı olarak dijital teknoloji) etkili değişim yolundaki rolü ve teknoloji alımlarını sağlayan bir takım finansman tekniklerinin kullanımı hakkında görüşleri soruldu.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It