22 Haziran 2017

Cerrahi alan enfeksiyonuna karşı birlikte daha güçlüyüz

johnson 1

Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE), cerrahi operasyon sonunda insizyon ya da operasyon alanında görülen hastane enfeksiyonuna verilen isimdir. Cerrahi alan enfeksiyonu sağlık sektöründe hastalardan hekimlere, sağlık hizmet yöneticilerinden finansman kuruluşlarına kadar herkesi yakından ilgilendirmektedir. Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Ethicon Açık Cerrahi İş Birimi, cerrahi alan enfeksiyonları ile savaşmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına Cerrahide Güvenli Yolculuk projesini hayata geçirdi. Bu farkındalığı yaratmak için ilk adımı da Ekim 2016’da multidisipliner fikir liderleri toplantısını düzenleyerek attı. Ethicon, 2017 yılında, CAE konusundaki farkındalık çalışmalarını sektördeki güçlü paydaşlarından 3M ile kurduğu iş birliği sayesinde ileriye taşımayı hedefliyor! Birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla, toplumda ve endüstride CAE farkındalığı yaratmayı amaçlıyorlar. Bu çerçevede Ethicon ve 3M iş birliğinin ilk adımı 22-23 Nisan’da 3M’in organize ettiği “Enfeksiyon Avcıları” toplantısında atıldı. 150’den fazla ameliyathane, enfeksiyon kontrol, sterilizasyon ve yoğun bakım kontrol hemşiresine ulaşıldı ve CAE konusundaki sağlık uygulamalarını iyileştirmek adına bilgiler verildi.

27 Mayıs 2017 ve 3 Haziran 2017 tarihlerinde, Ethicon, Cerrahi Enfeksiyon Derneği iş birliğinde cerrahi alan enfeksiyonlarının global yükü ve yarattığı sorunları gündeme getiren, hemşirelerin ve alanında uzman cerrahların katıldığı bir toplantı düzenledi. Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Ethicon Açık Cerrahi İş Birim Direktörü Ceylan Yokuş, “Toplantılara ilişkin aldıkları olumlu geri bildirimler ve konunun ülkemizdeki önemi sebebi ile sağlık çalışanları ve sektör temsilcileri olarak iş birliklerimizi güçlendireceğiz. Cerrahide Güvenli Yolculuk projesi ile topluma ve paydaşlarımıza ulaşmaya ve bu alandaki farkındalığı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantılara konuşmacı olarak katılan Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. Francesco Di Marzo da, cerrahi alan enfeksiyonlarının her yıl Avrupa Birliği ülkelerinde 4.1 milyon insanı etkilediğinden, bu durumun 37.000 kişinin ölümü ve yıllık 7 milyon Euro ekonomik etki ile sonuçlandığından bahsetti. Ayrıca aynı toplantıda 2016 yılı Dünya Sağlık Örgütü’nün güncellenmiş kılavuzlarına değinerek, Triklosan kaplı sütürlerin kullanımının CAE riskini azalttığına ve hastaların klinik sonuçlarının iyileştirilmesine önemli katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Genel Müdürü Özgür Tomruk ise, sektörde kurdukları iş birlikleriyle toplum için yaptıkları katkıyı şu sözlerle özetledi: “Türkiye’deki hastaların % 12.5’i hastane enfeksiyonları ile karşılaşıyor. Bu oran ne yazık ki Avrupa standardlarının üzerindedir ve sonuçlar hem ekonomik hem de toplumsal olarak ülkemize etki etmektedir. Bizim bu konudaki farkındalık çalışmalarımızın temel motivasyonu, güvenli cerrahi uygulamalar ile hastane enfeksiyonlarının %50 oranında azaltılabileceğinin bilimsel olarak ortaya konmasıdır. Cerrahi Alan Enfeksiyonu’nun önüne geçmek için Johnson & Johnson Medikal Cihazlar olarak bizim sorumluluğumuz, enfeksiyonları önlemeye yardımcı olacak ürünleri araştırmak, geliştirmek ve tıbbın hizmetine sunmaya devam etmektir. CAE’ye karşı çalışmaların sürdürülebilir olması için yenilikçi ve kaliteli malzemeler kullanılarak cerrahi güvenlik standartlarının geliştirilmesi, gerekli test ve takiplerin yapılmasının yanı sıra toplumun bu konuda farkındalık göstermesi önem taşımaktadır.”

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It