YENİ AB TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU

-+*Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan, “Yeni AB Tıbbi Cihaz Regülasyonunun Getireceği Yükümlülükler” başlıklı metnin önemli kısımları...

TIBBİ MALZEME BAŞVURULARI

-+*  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü ve 72 nci maddelerine dayanılarak oluşturulacak Tıbbi Malzeme Başvuruları ile Bilimsel Komisyonların ve “Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyon...

ÜRÜN KAYIT BAŞVURUSU

-+*  25.12.2013 tarihli 46897150.0.02.0.11.06/1129872 sayılı “Tıbbi Cihaz Üreticileri ve İthalatçılarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Ürün Kayıt Başvurusu Hakkında Duyuru” başlıklı duyurunun ...