ELEKTRONİK TEBLİGAT

-+*  Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 30617 sayı ve 06.12.2018 tarihli Resmi G...

KONKORDATO

-+*Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devir hükümsüz olaca...