TÜSEP PROJE DESTEKLERİ

-+*  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı.   17.12.2019 tarih ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de, TÜSEB kaynakların...

KVKK DUYURULARI VE KURUL KARARLARI

-+*  Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK   VERBİS Duyurusu Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sor...

ELEKTRONİK TEBLİGAT

-+*  Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 30617 sayı ve 06.12.2018 tarihli Resmi G...