1542013536_RNS_Kare_Kod_Sterilizasyon__1_

Cerrahi aletlere “Kare Kod” takibi

-+*  Sağlık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve “skandal” olarak gündeme gelen hasta vücudunda malzeme unutma riskinin tamamen ortadan kalkması için teknoloji devreye girdi...