SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEDEN MARKAYA

-+*  Ülkemizin sağlık hizmet kalitesini ve marka algısını tüm paydaşlar ile beraber büyüteceğiz. Güçlü alanlarımızı bulup o alanlara yatırım yapacağız. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile beraber yapılan birleştirmeler ...

SAĞLIK HİZMETİNDE İNSAN KIYMETİ

-+*Hüseyin SARPKAYA Yardımcı sağlık personeli sağlık eko sisteminde kendini güvende hissetmiyor ve bir öz güven problemi yaşıyor.   Her ne kadar sektörümüz yüksek teknolojinin kullanıldığı ve girift yapıların oluştu...

SEKTÖREL YENİLENME

-+*Hüseyin SARPKAYA Her alanda olduğu gibi sektörümüzün de içsel bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu aşikârdır. Özellikle yenilenme tabirini kullanıyorum, çünkü alternatifi yani yaşadığımız dönüşümü değişim olarak tanımlamak...

YAŞADIĞIMIZ STRESİN SONUCU

-+*    Sağlık hizmet sunucularının ve hizmet tedarikçilerinin yaşadığı stres her geçen gün artmaktadır. Haliyle bu artan stresin bünyede kalıcı bazı sonuçlar bırakacak olması kaçınılmazdır. Bu gün için geç ama ileriki gü...

BİR DOSTUN HİKÂYESİ

-+*Hüseyin SARPKAYA   Medikal sektör tarihinde olmadığı kadar dar bir dönemecin içine girmiştir. Bunu da atlatırız elbet fakat önlem alınmazsa ülke olarak bedeli ağır olacağı kanaatindeyim. Aslında yazıma karamsar bir cü...

GELİŞEN DÜNYADA DÖNÜŞEN SAĞLIK

-+*Hüseyin SARPKAYA Son yazımda bahsettiğim üzere 12 yıllık Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın açıklamaları doğrultusunda yeni bir boyut kazandı aslında. Önce biz son 12 yılda ne k...

KAMUSAL ALANDA SAĞLIK

-+*Hüseyin SARPKAYA  Son 12 yıldır kamu alanında gerçekleştirilen yatırımlar sonucu özel sağlık hizmet sunucularının sektördeki payı % 30 seviyelerine çıkmış bulunmakta. Kamudan özel sektöre geçişlerin hızlanması ile öze...