19 Ekim 2015

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM

Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Kasım seçimleri öncesi Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. Beyannamede sağlık sektörünü ilgilendiren konulara da dikkat çekti Davutoğlu. İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün sloganıyla açıklanan Beyannamede, küresel rekabet gücümüzün artırılabilmesi için sektörel ve sektörler arası entegrasyonun güçlendirilmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda; Makine, tıbbi cihaz ve elektronik sektörlerinin hizmetler sektörü ile Makine, tıbbi cihaz, otomotiv sektörlerinin elektronik sektörü ile aralarındaki entegrasyonun güçlendirileceği ifade edildi.

Başbakan Davutoğlu’nun tıbbi cihaz ve sağlık sektörü ile ilgili beyannamede yer alan görüşleri şöyle:

“Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek vereceğiz. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımları, öncelikli yatırımlar kapsamına aldık ve 5. Bölge desteklerinden yararlandıracağız. Ar-Ge’ye dayalı sanayi yatırımlarına yönelik projeler için finansman sağlayacağız. TÜBİTAK tarafından başta enerji, ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayinde özel sektör tarafından hayat geçirilecek projeleri Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla destekleyecek, yüzde 50’ye kadar uygun koşullu finansman sağlayacağız.

Global klinik araştırma yatırımlarından Türkiye’nin aldığı payın ve yürütülen klinik araştırma sayısının yıl bazında yüzde 25 oranında artırılmasını sağlayacağız. Sağlıkta ulaştığımız kalitenin finansal olarak sürdürülebilmesi ile ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretimin artırılması temel amaçlarımızdandır. Bu çerçevede, önemli bir reform alanımız “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Proğramı”dır. Program kapsamında; ilaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçeceğiz.

Programımızın hedefi yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60’nı yurtiçi üretimle karşılamaktır. Uzun vadede ise araştırma altyapısını geliştirmek ve yeni ürünlerin keşfi yoluyla küresel değer zincirlerinde etkinliğimizi artırmayı hedeflemekteyiz. Program kapsamında; Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturacak, yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı”nı kuracağız. İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alacağız. Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik vereceğiz. Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapılarımızı geliştireceğiz.”

Bilime, teknolojiye, yenilikçi ürünlerin üretimine önem vereceklerini ifade eden Başbakan Davutoğlu’nun görüşlerine katılmamak mümkün değil. Ama bunların yapılabilmesi için bir koordinatör bakanlığın kurulması lazım. Sayın başbakanın söylediği şeyler son 5 yıldır dillendiriliyor ama hayata geçen bir şey yok. Yerli tıbbi cihaz sektörüne önem verilecek deniyor, ama teşvik alan ürettiği malı ne kadara satacak? Veya satabilecek mi? Yerli üretici yatırım yapmaya korkuyor. Üreticinin, ürettiğini satamama korkusu var… Bu korkunun yenilmesi için sektörü temsilen bir koordinatör bakanlığın kurulması veya belirlenecek bir bakanlıkta bir bakan yardımcısının bu konuyla ilgilenmesi sağlanmalı… Yoksa söylenen her şey havada kalır.

Bu arada medikal sektörün kamu hastanelerinden alacaklarını alamamaları sektörü sıkıntıya soktu. Sağlık Bakanlığı’nın ödemeler konusuna hassasiyet göstermesi, özellikle üniversite hastanelerinin sektöre olan borçlarını bu yıl içerisinde ödemesi sektörü rahatlatacaktır.

Ekim sayımız yine dopdolu. Radyoloji Kongresi’ndeki standımızda da dağıtacağız dergimizin bu sayısında birbirinden önemli röportajlara yer verdik. Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, GE Healthcare Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, Philips Sağlık Türkiye Genel Müdürü Esen Tümer, Siemens Sağlık Diagnostik Görüntüleme Ülke Lideri Enis Sonemel, Medko Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ercehan Güngör, Meditel Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gökay Çelik, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan ile yaptığımız röportajları ilgiyle okuyacağınızı umarım.

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle,

Esen Kalın

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It