13 Şubat 2017

Bakan Faruk Özlü, Medikal sektöründe yerli üretim teşvik imkanlarına yönelik sektörden bilgi aldı

1486977339_T.C._Bilim__Sanayi_ve_Teknoloji_Bakan___Faruk___zl___ve___KM__B_Hayeti_2 

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ve medikal sektörünü temsil eden İKMİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile medikal sektöründen STK temsilcilerinin yer aldığı İKMİB heyeti; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Bakanlık yetkilileri ile medikal sektörünü konuşmak üzere buluştu. Yüksek rekabet gücüne sahip olan medikal sektörünün stratejik yatırımlar arasına girmesi gerektiği vurgulandı. İthalatın yoğun olduğu sektörde yerli üretimi artırmaya yönelik teşviklerin önem taşıdığı dile getirildi.

Katma değerin ve kâr marjlarının yüksek olduğu medikal sektörü, ürün yapısı itibariyle krizlerden en az etkilenen sektörlerden biri. Medikal ürünlerde ithalata bağımlı olan Türkiye’de üretim 1980’li yıllardan itibaren ivme kazandı. İleri teknoloji ürünlerin üretimine geçiş sürecinin henüz başlamadığı ülkemizde daha çok küçük ve orta ölçekli üreticiler faaliyet gösteriyor. Medikal alet ve malzeme üreten firmalar ağırlıklı olarak Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Gaziantep, Samsun ve Trabzon’da yer alıyor. Medikal sektöründe ihracat 2006 yılında 350,2 milyon dolarken 2016 yılında 571,3 milyon dolara ulaştı. ABD, Almanya, Güney Kore gibi devler medikal ve tıbbi cihazlar alanında teknolojiye yön veren ülkeler olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Almanya’nın medikal ihracatı 36,4 milyar dolar, İtalya’nın 8,5 milyar dolar, Güney Kore’nin ise 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bu alanda gideceği yol olsa da son 10 yılda Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarının artması ihracata da olumlu yönde yansıyor.

Türkiye 50 yıl önce dünya ortalamasının çok altında ömür beklentisine sahipken son 50 yılda sağlık alanındaki ilerlemeler sonucu dünya ortalamasının üzerinde ömür beklentisine ulaşarak OECD ortalamasına yaklaştı. 1966 yılında beklenti 50 yaş altındayken 2016 yılında 75 yaşın üzerine çıktı. Ortalama yaşam süresinin yükselmesi, artan nüfus, yaşlanan nüfus, sağlık harcamalarındaki artış, kronik hastalıklardaki artış, sigorta sisteminin yaygınlaşması, ülkedeki refah seviyesinin yükselmesi gibi faktörlerin etkisiyle medikal alet ve ürünlere yönelik talep de artış trendi gösteriyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, görüşme hakkında şunları söyledi: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü ve Bakanlık yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda medikal sektörünün genel yapısı ve firmalarımız hakkında bilgi verdik. Medikal sektörünün önemini vurgulayarak stratejik yatırımlar arasına girmesi gerektiğini anlattık. Acil durumlarda ya da savaş ortamında kan torbası ya da diğer medikal malzemeler önemli konuma geliyor. Bu konularda Türkiye’nin kendine yetme oranı yaklaşık yüzde 15’lerdeyken Almanya’nın ise yüzde 30’lar seviyesinde. Türkiye’nin bu konuda en azından kendisini yüzde 30 seviyelerine yükseltebilecek bir yatırım imkânının yaratılması lazım”.

Toplantıda özellikle stratejik konularda devletin alım garantisi ile destek vermesi gerektiğinin önem taşıdığını ifade ettiklerini söyleyen Murat Akyüz, “İthal ürünlerin sadece fiyat bazlı karşılaştırılmalarından dolayı Türkiye’de üretimlerinin mümkün olmadığını çünkü kaliteye bakılmaksızın sadece fiyat karşılaştırmasından dolayı ürünlerinin Türkiye’de üretilmiş olmasına rağmen seçimlerde devre dışı bırakıldığını gördük. Sayın Bakana medikalin de içinde olduğu katma değeri yüksek olan sektörlerde yatırım imkânını artıracak teşviklerin verilmesinin önemli olduğundan bahsettik. Bakanlık da olumlu yaklaştı. İKMİB’in yönlendirmesini, sektörün ivmesini ve kârlılığını artırıcı noktalara yatırım yapılmasını oldukça faydalı buldular. Halihazırda böyle bir çalışmanın olduğunu, bu çalışmanın içerisinde bu konuyu da mutlaka değerlendireceklerini belirttiler” diye konuştu.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It