2 Nisan 2018

ALIRKEN KAZANMAK

ısmaıl hızlı

İsmail HIZLI

Medipol Sağlık Grubu

Satın Alma Müdürü

 

ALIRKEN KAZANMAK

 

Alırken kazanmak kavramı günümüz rekabet ortamında gerçekliğini her anıyla hissettirmektedir. Rekabeti belirleyen kalite, maliyet ve zaman unsurlarının tedarik zinciri faaliyetlerinde ki önemi de açıktır.

 

İşletmeler daha kaliteli ve fonksiyonel ürünleri veya hizmetleri, müşterilerin istedikleri zamanda ve yine müşterilerin beklentilerine uygun bir ücretlendirme politikası ile sunmak durumundalar.

 

Maliyet, rekabet için temel unsurlardan biri olarak kabul edildiğinde, bu maliyetlerin doğru hesaplanması ve işletme amaçlarına uygun yönetilmesi önemli bir konu haline gelmektedir. Hem maliyetlerin doğru hesaplanmasında, hem de maliyetlerin işletme amaçlarına uygun yönetilmesinde maliyet unsurlarındaki değişimin özellikle dikkate alınması gerekmektedir.

Günümüzde maliyetlerin doğru hesaplanması ve yönetilmesi, geleneksel tedarik zinciri faaliyetlerinden çıkarak ileri ve sağlam bir zemine sahip modern tekniklerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

 

Birçok hastane farklı uygulamalarda ve programlar ile tedarik zinciri faaliyetlerini yönetse de şimdiye kadar ağırlıklı olarak fabrikasyon mal üretiminde kullanılan yalın yönetim uygulamaları hizmet sektöründe de uygulanabilirliği birkaç farklı projede görülmüş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Son dönemde yaptığım çalışmalarda bu konuya ağırlık vermiş durumdayım.

 

Yalın olmayan hizmet süreçlerinde yapılan faaliyetlerin büyük bir bölümü sonuca değer katmayan faaliyetlerdir. Yalın düşüncenin amacı, konuya bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmektir.

 

Yalın’da israf, ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir.

 

Ülkemizde faaliyet gösteren hastanelerde ağırlıklı olarak israfa neden olan ve değer katmayan faaliyetlerin gereksiz beklemelerden, gereğinden uzun süreçlerden, personelin değersiz hareketlerinden, fazla stoktan kaynaklandığı görülmektedir.

 

Sağlık Kurumlarında ise fabrikasyon üretim yapan işletmelerdeki gibi benzer bir yapıda teşhis ve tedaviyi kapsayan, tüm işlemlerin hizmet üretim sürecinde değer katan faaliyetin, çıktıya göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, kapasite planlaması içerideki mevcut yapıda iş akış ve faaliyet süreçleri dikkate alınmadan yapıldığında değer ve çıktı üretmeyen faaliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu hem hasta için hem de işletme için geçerlidir. Bunların ortadan kaldırılması ve faaliyetlerin iyileştirilmesi için değer analizleri ve buna uyumlu iş akış planlamaları yapılmalıdır. Bu akış şeması ilgili herkesin üzerinde mutabık kalınacağı bir şekilde dikey ve yatay iletişim ile Değer katan ya da fayda üretmeyen bu faaliyetler birbirinden ayrıldığında verimlilik artacaktır.

 

Hastanede laboratuvarında alınan bir örneğin sonuç verme hızını bile cihaz yerleşim planında yapılacak minik bir revizyon ile hızlandırılabileceğimizi yalın yönetim uygulaması ile sağlamak mümkündür.

 

Ya da hastanede hali hazırda bulunan bir cihazdan başka bir departmanında talepte bulunması durumunda iki departman arasında iş planlaması ile cihazın her iki servise de hizmet verebilmesi sağlanabilir. Ve yeni alıma gerek kalmayabilir.

 

Faaliyet tabanlı maliyetlendirme çalışmaları ışığında iş akış şemalarını gözden geçirilmelidir.

Bunu yaparken aynı zamanda yeterli ölçüde eğitimler verilmeli, çaba harcanmalı, çalışanların görüşleri ışığında kararlar alınmalı, yalınlık ve sadeliğe önem verilmeli, takım ruhu anlayışında yaklaşım sergilenmelidir. Kurumda astlara yaptıkları işler ile ilgili karar verebilme yetkinliği verilmeli, sorunların karşılıklı bir şekilde tartışıldığı toplantılar yapılmalıdır.

 

Doğru iş akışı en düşük maliyetle en iyi kaliteye, yüksek emniyet ve moralle ulaşmanın anahtarıdır. Doğru süreçler ortaya konur ise sonuçlarda gerçekçi ve doğru olacaktır.

 

Oluşan problemlerin sürekli kökeninde çözmek örgütsel öğrenmeyi geliştirecektir. Problemi tam olarak anlamak için birebir konunun detayına inip köklü çözüm ortaya konulmalıdır. Bunu yaparken konuyu ilgilileri ile enine boyuna inceleyip, mutabakata vararak çözüme kavuşturmak gerekir.

 

Ayrıca çalışanlarınızı sürekli eğitimler ve tecrübe kazanım fırsatı verilerek kurumunuza değer katılması bir ilke olarak benimsenmedir. Aralıksız yansıtma ve kaizen (sürekli iyileştirme) yoluyla öğrenen bir yapı haline gelinmelidir.

 

Bunları yapmanın kolay olduğunu başladığınızda görmeniz ve işin keyfine varmanız ümidiyle…

 

 

 

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It