19 Ekim 2017

35 ÜLKENİN HEKİMLERİ TÜRKİYE’YE TIBBİ PROSEDÜR EĞİTİMİ İÇİN GELİYOR

Arnaud Delhaye - Ayhan Öztürk - Prof. Dr. Aydın Alper

PROF.DR. AYDIN ALPER: ‘’ULUSAL ENDOSKOPİK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ OLARAK MEDTRONİC İNOVASYON MERKEZİ İLE EĞİTİM İŞBİRLİĞİNE GİDİYORUZ.’’

Dünyanın belli ülkelerinde bulunan eğitim merkezleri sağlık profesyonellerinin gelişiminde büyük rol oynuyor. O merkezlerinden biri de Türkiye’de bulunuyor. Medtronic İnovasyon Merkezi, başta Türkiye olmak üzere ,Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya olmak üzere 35 ülkenin sağlık profesyonelinin yüksek teknoloji ve terapilere ilişkin gelişimini destekliyor. Türkiye’de ve dünyada  pek çok dernek ve sağlık kurumu ile işbirliğine giden merkez, Ulusal Laparoskopik ve Endoskopi Derneğiyle de cerrahların gelişimi ile ilgili çalışmalar hakkında anlaşma imzalayacak.

Dernek Başkanı Prof. Aydın Alper; cerrahların eğitiminin çok önemli olduğunu kaydediyor. Eğitimin az olması, sertifikaya bağlanmaması herkesin her şeyi yapacağı anlamına gelir ki bu da çok tehlikelidir. İmzalayacağımız anlaşma belli laparoskopik ameliyatlarda doğru endikasyon ile, doğru teknik uygulamayla bu işlemlerin uzman cerrahlarca yapılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmanın uygulamalı olarak düzgün bir şekilde, iyi koşullarda yapılması hekimlerin özgüvenini artıracaktır. Bu cerrahların başarılı uygulamaları da laparoskopik ameliyatların halkımızca daha yaygın kabulüne yol açacaktır.

Derneğe üye bin 500 cerrah olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın Alper, her kursa 16 kişinin katılacağını kaydediyor. Medtronic İnovasyon Merkezi eğitim için gerekli teknik alt yapıyı gelişmiş olanaklar ile sağlamaktadır. Bu durumda, katılımcı etkilenmekte, eğitim olumlu yönde etkilenmekte ve daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Medtronic Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ayhan Öztürk,  İstanbul Ümraniye’de bulunan, İnovasyon Merkezi’ni   Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika’yı içine alan bir coğrafyaya hizmet ettiğini vurguluyor. Dünya’daki sayılı eğitim merkezlerinden biri olup, 4000 metrekarelik bir alana kurulu bu eğitim merkezi içinde doktor ve hemşire olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin tıbbi prosedürlerde gelişimi amaçlanmaktadır. Merkezimiz, 12 ameliyat masalı ameliyathane, yoğun bakım laboratuvarı,  kateter / simülasyon laboratuvarları, 125 kişilik koltuk kapasiteli  oditoryum, Ar-Ge laboratuvarı, toplantı odaları ile günlük toplam 300 sağlık personeli ile birlikte çalışma kapasitesine sahiptir. Tesisimizden  Medtronic’ in Dünya’daki diğer  eğitim merkezlerine bağlanabilmekte ve ayrıca   dünyadaki diğer ameliyathane, yoğun bakım laboratuvarları, kateter / simülasyon laboratuvarlarından canlı vakaların canlı HD  bağlantısı yapılabilmektedir. Merkezimizdeki, her bir ameliyat masasında bulunan HD laparoskopi kamerası sayesinde ilgili sağlık personeli anlatılan cerrahi tekniklerin detaylarını gözlemleyebilmektedir.  Herbir ameliyathane masasında bulunan sistem sayesinde sağlık personelleri, yaptıkları ameliyatı HD fotoğraf veya video olarak kayıt ederek, ileriki bir zamanda seyredebilmektedir.

Ayhan Öztürk,  sağlık profesyonellerinin başta kardiyovasküler ve minimal invaziv cerrahi alanında eğitim aldığını ifade ediyor. Bu alanlarda sağlık profesyonellerinin hem teorik hem de el becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye’ deki eğitim merkezimizim aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada önemli bir konumda yer almakta olup başta Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya olmak üzere 35 farklı ülkeden sağlık profesyonelinin gelişimi için çalışmaktadır. Medtronic Inovasyon Merkezi güçlü altyapısı ve bilgi birikimi ile ileride genişleyerek daha çok sağlık profesyoneline hizmet etmeyi ve onların mesleki gelişimlerine daha fazla katkı sağlamayı hedeflemektedir. Medtronic Inovasyon Merkezi’nin ana stratejilerinden bir tanesi Türkiye’nin önde gelen hekim dernekleri, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi  ve eğitim misyonu üstlenmiş  diğer kurumlarla ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Hedefimiz merkezimizde sağlık personelinin yüksek teknoloji ve terapiler alanında gelişimine destek olmaktır.

Ayhan Öztürk , Medtronic İnovasyon Merkezi’nin 21 milyon dolarlık  bir yatırımla açıldığını kaydediyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It