21 Aralık 2015

32 BAŞLIKTA SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 VİZYONU

Türkiye için önemli olan sağlık turizmi aslında medikal sektör için de önemli. Ülkemize sağlık tedavileri için gelen hasta sayısının artması medikal sektörü de hareketlendirecektir.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu yeni dönemde çok iş bekliyor. Ülkemizin 2023 Sağlık Hedeflerinin gerçekleştirilmesi çin yoğun mesai harcaması gereken Sayın Müezzinoğlu önceliği hangi konulara verecek bilemeyiz ama başlıkların her biri diğerinden önemli. İşte 32 başlıkta Sağlık Bakanlığı 2023 Vizyonu… 

1.Erişilebilir, hakkaniyetli, kaliteli sağlık hizmeti

2.İnsan odaklı sağlık hizmeti sunumu

3.Yetkin, Yeterli ve Motive nitelikli sağlık insan gücü

4.Sağlığın tüm sektörleri yönlendirme kapasitesini oluşturma

5.Sağlıklı yaşam kültürünün topluma kazandırılması ve yaygınlaştırılması

6.Sağlıklı yaşlanma

7.Tütünsüz toplum

8.Sağlıklı ve dengeli beslenme

9.Bağımlılıkla mücadele

10.Kronik hastalıklardan korunma için ülke düzeyinde önleme çalışmaları yapılması

11.Toplumun sağlık ve beslenme durumunu, hastalık yükünü ve kronik hastalıkların ekonomik maliyetini belirlemeye yönelik düzenli epidemiyolojik çalışmalar yapılması

12.Kronik hastalara modern ve yüksek nitelikli tanı, takip ve tedavi olanakları sunulması için standartların belirlenmesi

13.Evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması

14.Vaktinde ve yerinde acil sağlık hizmet sunumu

15.Klinik kalite ve akreditasyon sisteminin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi

16.Sağlıkta Ar-Ge kapasitesinin arttırılması

17.Klinik araştırmaların teşviki

18.Ar-Ge Bazlı Üretim

19.Gelişmiş ilaç endüstrisi

20.Gelişmiş tıbbi cihaz endüstrisi

21.İnnovatif ilaç ve cihaz endüstrisi

22.Eğitim, Ar-Ge ve Hizmet birliğinin sağlanması

23.Yurt dışına sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi ihracı (Küresel kalkınma)

24.Sağlık turizminde destinasyon olma

25.Off-set mekanizmaları ile know-how alan, know-how satan ülke olma

26.Tek ulusal bilgi sistemi ile bilgiye erişim, politika belirleme

27.Üretimden tüketime takip altında ilaç ve tıbbi cihaz sistemi

28.Afet ve acil durumlarda tüm dünyaya yardım kapasitesinde olma

29.Sürdürülebilir sağlık finansmanına sahip olma

30.Şehir hastaneleri ile yeterli entegre hizmet kapasitesi oluşturma

31.Değişen demografiye cevap veren sağlık ve bakım tesislerine sahip olma

32.Modern tedavi imkânlarına sahip olma, hizmette yurt içine yeterli olma.

Türkiye için önemli olan sağlık turizmi aslında medikal sektör için de önemli. Ülkemize sağlık tedavileri için gelen hasta sayısının artması medikal sektörü de hareketlendirecektir dolaylı olarak. Sektörün ulusal ve uluslararası önemli aktörlerini İstanbul’da buluşturan 7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ile ilgili geniş haberi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Medikal News dergisi olarak geçtiğimiz ay sağlık alanında yaşanan tüm gelişmeleri sayfalarımıza almaya çalıştık. Şehir Hastanelerinin ele alındığı 2. Annual Turkey Hospital Expansion Summit, Medexcon Sağlık Fuarı ve Kongresi, “Ürün Takip Sistemi Projesi’nin 3. Çalıştayı”, OSTİM’deki Türkiye’nin ilk Medikal Showroomu’nun açılışı, Yüksek Tesla MR Sempozyumu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 5.Sağlık Bakanları Toplantısı, Medica Fuarı, TÜBİTAK ödül töreni, 19. Biyomedikal Mühendisliği Toplantısı ve daha birçok haberi dergimizde bulabilirsiniz. Bu arada; OHSAD tarafından düzenlenen ‘Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarının yedincisi 13-17 Nisan 2016 tarihleri arasında yine Antalya’da gerçekleştirilecek. OHSAD Kurultayı’ndaki standımıza sizleri bekleriz…

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle,

Esen Kalın

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It